Gegevens

Adres:
Leeuwerik 31
2651 WV
Berkel en Rodenrijs

 

Telefoon:

06-53888662

E-mail: Info@mamszonwering.nl

Legal disclaimer

 

Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden omtrent de diensten van Me and My Shadow.
Hoewel Me and My Shadow de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Me and My Shadow niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Me and My Shadow aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Me and My Shadow sprake is van opzet of grove nalatigheid.


Onze website bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Me and My Shadow en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto's, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd en is ook de benaming " Me and My Shadow " alsmede het daarbij behorende logo gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Me and My Shadow, (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiƫren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.

 

Deze website kan links bevatten naar sites van derden. Me and My Shadow is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Me and My Shadow. Voorts is zij op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze sites.